Sognebåndsløsning

Som folkekirkemedlem hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor.
Det er dog muligt at slutte sig til en præst i et andet sogn, hvis man løser sognebånd. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Hvis du ønsker at løse sognebånd til en af præsterne ved Hurup Kirke, skal du udfylde formularen til løsning af sognebånd og sende til præsten.

Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, går på pension, bliver afskediget eller dør.