Minikonfirmand

Hvert år indbyder Hurup Kirke de børn, der går i 3. klasse, til at være minikonfirmander.
Det er et forløb der strækker sig fra efter sommerferien og til starten af december, hvor vi afslutter med et arrangement, hvor minikonfirmander går Lucia i kirken.

Vi møder børnene efter skoletid, lige ved hjørnet af kirken.
Først går vi ind i kirken og tænder lys, synger og hører en fortælling fra Bibelen
Bagefter får vi hjemmebagte boller i Kirkecentret, hvor der også bliver tid til at lege eller arbejde lidt mere med bibelfortællingen.

Formålet er at børnene lærer kirkens rum at kende samt alle de væsentlige ting i rummet; døbefont, altertavle, salmebog men også de ting, man ikke kan se - fx hvad der er bag ved orgelet og altertavlen. Det er også et formål at lære nogle af de personer, som arbejder i kirken, at kende.

Minikonfirmandundervisningen skal lukke døren op, så børnene kender kirken, når de kommer igen i 7. klasse, og det viser sig at være en af de sjoveste måder at lukke døren op til kirken på overhovedet.

Minikonfirmandernes kalender

Ingen begivenheder fundet.